Adam Horbacz – kandydat na burmistrza

Nagranie poniżej: