Tag: Ukraina

Przemówienie Premiera Morawieckiego po angielsku odnośnie Ukrainy

https://video.fwaw8-1.fna.fbcdn.net/v/t42.1790-2/275431048_49970516833410 3_4647298964574232717_n.mp4?_nc_cat=106&ccb=1-5&_nc_sid=985c63&efg=eyJybHIiOjQ3NSwicmxhIjo3ODYsInZlbmN vZGVfdGFnIjoic3ZlX3NkIn0%3D&_nc_ohc=AWCC2GX_YqUAX93iK Bj&rl=475&vabr=264&_nc_ht=video.fwaw8-1.fna&edm=AM14EXcEAAAA&oh=00_AT-py9czMXG6Nm7n_ojXWqPJla59Os4J8Gv7IJeBl_Wv3w&oe=622672B0

Czytaj dalej