Realizacja zadania publicznego w trybie pozakonkursowym – COB bieg na raty

Takie niusy z UM:

” Burmistrz Gminy Miasta Oleśnicy zleca realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym, na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Cała Oleśnica biega.

Wydarzenie biegowe na terenie lasów okolic Oleśnicy miejscowości Miodary – I Oleśnicki Leśny
Maraton na Raty. Organizacja dwóch kolejnych etapów z czterech odbywających się dnia 26 września 2021 oraz 12 grudnia 2021r.”

olesnica.pl/urzad/ogloszenia-burmistrza/Realizacja-zadania-publicznego-w-trybie-pozakonkursowym-COB-bieg-na-raty/idn:1067