Przegląd gwarancyjny budynku CUS

Są niestety wady i usterki:

” W obecności zarządcy i użytkowników obiektu oraz Wykonawcy (firmy Berger Bau Polska) przedstawiciele Miasta dokonali oględzin trwałości wykonanych robót. Stwierdzono pewne wady i usterki. W konsekwencji zobowiązano Wykonawcę do ich naprawienia, w terminach dostosowanych do okresowych przerw w pracy instytucji zajmujących obiekt, tak by nie dezorganizować ich pracy. Dołożymy wszelkich starań, aby skutecznie wyegzekwować usunięcie zastrzeżeń. Korzystanie z obiektu musi odbywać się bez utrudnień.”
źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Przeglad-gwarancyjny-budynku-CUS-sa-niestety-wady-i-usterki/idn:687