Urząd Miasta Oleśnicy z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2015

Wow:

audit

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Urzad-Miasta-Olesnicy-z-certyfikatem-PN-EN-ISO-90012015/idn:390