Od jutra inny operator

Jak UM donosi:

„Od 01 października pracę rozpoczyna nowy operator strefy płatnego parkowania Park In z Wrocławia wybrany w wyniku przetargu nieograniczonego.

parkomat

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Od-jutra-prace-rozpoczyna-nowy-operator-strefy-platnego-parkowania/idn:432