Wystawa na Rynku

Warto, nie warto? That is the question, but…:

„W tym roku przypada 40 rocznica SIERPNIA’80. Miesiąca gniewu, sprzeciwu, wreszcie strajków zakończonych podpisaniem tzw. porozumień sierpniowych, a przede wszystkim powstaniem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego SOLIDARNOŚĆ.

Wydarzenia te, mimo starań komunistycznych władz doprowadziły do poprawy warunków pracy, a w dalszej perspektywie do zmiany ustroju w Polsce i w połączeniu z kryzysem w Związku Radzieckim do zmian w całej Europie Środkowej, tzn. w Czechosłowacji, Na Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii.”

źr: mokis.info/aktualnosci/index/Wystawa-40-lat-porozumien-sierpniowych-40-lat-sierpnia80-40-lat-Niezaleznego-Samorzadowego-Zwiazku-Zawodowego-SOLIDARNOSC/idn:89