Tag: Jerzy Urban

Jerzy Urban podejmuje rzuconą rękawicę

Wow: źr: facebook.com/TygodnikNIE/photos/a.407098162765314/2024346807707100/?type=3&eid=ARANZTrxJISi626TP1bvBkQPi5wpiTcT9jqKVAeNxdYl_-UL3DYKd9CF8VV9WQjOGGZhLOD3hoeHTV5C&xts%5B0%5D=68.ARDLUlouY_ge0Uy3OVaz8piLUJ3A8Jlp2WpQ9KjRrX6X9rRoDdSXmBMtXt59vCw0pTBhmpn3w_FEbCIIAx-1_BnpGLdvROr5i4nG55s8RXVqxr9A_GALI9OxLiGRA0W8w0pLsgZdibyfBe9MCYX9blNPfjuYOG41CcWE98CxxBk5PjpmIqzGPbaCIoDtc8UtusmjOpA08NwuzRcLKCFIQNqxuZ5jd1ikmK2t3mOkJY9Fu97kWIMpKXQk5bGBkrNygxyg4nBD2zzaLXv4voxkVukFaB-ZyHwuGa-zZib7QidloTjXlkBQmK3x2D9kjVJLEwtk8zy-zxgQFP_kBFfxcin7Fw&tn=EHH-R

Czytaj dalej