Wykaz nr 5/2021 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży na terenie Gminy Miasta Oleśnicy w drodze bezprzetargowej

Kolejny wykaz:

„Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: obecnie brak planów zagospodarowania przestrzennego – Zgodnie z Uchwałą nr: XXXVI/309/2017 z dn.: 29 września 2017r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Oleśnicy, nieruchomość przeznaczona pod tereny centrum usług ogólnomiejskich „Stare Miasto” wraz z zabudową mieszkaniową. Obszar wpisany do rejestru zabytków, ośrodek historyczny miasta i zespół obwarowań miejskich. Nieruchomości zabudowana budynkiem mieszkalnym, w którym znajdują się lokale mieszkalne i użytkowe. „

źr: olesnica.pl/urzad/ogloszenia-burmistrza/Wykaz-nr-52021-o-przeznaczeniu-nieruchomosci-do-sprzedazy-na-terenie-Gminy-Miasta-Olesnicy-w-drodze-bezprzetargowej/idn:679