Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie

Takie info:

” Starosta Oleśnicki informuje, że do 31 marca 2021 roku trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków zwane dalej pracami przy zabytku.”

źr: powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=4&id=8068