Rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

I git:

„Rekrutacja odbywa się w systemie elektronicznym. Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym zostały ustalone w oparciu o przepisy prawa. Na pierwszym etapie tego procesu brane są pod uwagę kryteria zapisane w ustawie Prawo oświatowe. „

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Rusza-rekrutacja-do-publicznych-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolach-podstawowych-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20212022/idn:692