Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu

We wtorek:

” Informujemy, że XXIII sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji, zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920), odbędzie się 23 lutego o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (ul. Słowackiego 10).
Porządek obrad:

  1. Powitanie
  2. Otwarcie sesji
  3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Międzyborzu i włączenia go do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Orła Białego w Międzyborzu i jej przegłosowanie
  6. Zamknięcie sesji

źr: powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=4&id=8088