Nabór zgłoszeń o udzielenie dotacji – Oleśnica zasilana naturą

Fajna sprawa:

„Informujemy, że od stycznia bieżącego roku istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Oleśnicy inwestycji polegających na:

trwałej likwidacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w lokalach mieszkalnych, w tym komunalnych lokalach mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Oleśnicy systemów ogrzewania opartych na paliwach węglowych (kotły i piece pozaklasowe lub posiadające klasę 3 i 4 wg normy PN-EN 303-5:2012) i zastąpieniu ich przyjaznymi środowisku systemami ogrzewania (m.in. kotły gazowe, elektryczne, pompy ciepła, podłączenia do sieci ciepłowniczej);
wykonaniu instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych jedno- lub wielorodzinnych, położonych w obrębie miasta Oleśnicy;
usuwaniu azbestu z terenu miasta Oleśnicy, obejmującego demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie (składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych) wyrobów zawierających azbest.”

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Nabor-zgloszen-o-udzielenie-dotacji-Olesnica-zasilana-natura/idn:663