Wyniki otwartego naboru wniosków na rok 2021 na udzielenie dotacji celowej

Na stronie detale: olesnica.pl/urzad/ogloszenia-burmistrza/Wyniki-otwartego-naboru-wnioskow-na-rok-2021-na-udzielenie-dotacji-celowej-dla-stowarzyszen-ogrodowych-prowadzacych-rodzinne-ogrody-dzialkowe-na-terenie-Gminy-Miasta-Olesnicy/idn:629