Organizatorzy Męskiego Różańca ostrzegają

Info:

’Drodzy Katolicy, Bracia i Siostry w wierze (spod znaku błyskawicy)! Przy Bożym Narodzeniu wiele pojawiło się komentarzy na temat związku między zaangażowaniem w tak zwany „Strajk Kobiet” a uczestnictwem w życiu sakramentalnym. W święto świętych Młodzianków warto przypomnieć, że kto popiera zabijanie dzieci narodzonych lub jeszcze nie narodzonych, zdrowych lub chorych, chcianych lub niechcianych – nie może przystępować do Komunii Świętej, bo jest to świętokradztwo. Nie obrażajcie w ten sposób Boga, jeśli macie w sobie choć trochę wiary. „Kto spożywa chleb lub pije kielich Pański niegodnie, winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej. Kto bowiem spożywa i pije nie zważając na Ciało Pańskie, wyrok sobie spożywa i pije.” (1 Kor 11,27.29) '

zr: m.facebook.com/kstomaszbialon/photos/a.109896843791931/407149207400025/?type=3&source=57