Jan Podiebrad wita

Fajna sprawa, stare ale jare:

„28 września 2017 roku rzeźba przedstawiająca księcia Jana z Podiebradów została zdjęta z niszy w Pałacu Wdów. Zdjęcie posagu nadzorował doświadczony kamieniarz Kazimierz Durawa z firmy Restoart, a nad całością prac czuwał Piotr Wanat właściciel firmy Restoart. Koszt łączny zdjęcia i renowacji rzeźby Jana Podiebrada i dwóch płaskorzeźb herbowych wyniósł 60 tys. zł., z czego po 30 tys. zł zapłacił Urząd Miasta Oleśnicy i Ochotnicze Hufce Pracy.

źr: mojaolesnica.pl/38272,jan-podiebrad-wita-zamkowych-gosci.php