ROD’y mają szansę

Na, a sami popatrzcie Burmistrz…:

ogłasza o rozpoczęciu otwartego naboru wniosków na rok 2021 na udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Gminy Miasta Oleśnicy na dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, w szczególności z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej wpływających na poprawę warunków do korzystania z rodzinnych ogrodów działkowych przez działkowców lub zwiększających dostępność społeczności lokalnej do tego rodzinnego ogrodu działkowego. „

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Ogloszenie-o-rozpoczeciu-otwartego-naboru-wnioskow-na-rok-2021-na-udzielenie-dotacji-celowej-dla-stowarzyszen-prowadzacych-rodzinne-ogrody-dzialkowe-na-terenie-Miasta-Olesnicy/idn:434