Oleśnica zasilana naturą

Byłoby super:

” Inicjatywa ta zakłada kompleksowe przedsięwzięcia proekologiczne, jakie należy prowadzić w najbliższej przyszłości by chronić środowisko. Jednym z ważnych założeń programu jest umożliwienie mieszkańcom uzyskania dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Oleśnicy na działania w zakresie walki ze smogiem, zagospodarowania wody deszczowej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii”

źr: mojaolesnica.pl/39454,olesnica-zasilana-natura-ruszaja-konsultacje-spoleczne.php