Zadania zakwalifikowane do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021

Są też nie przyjęte, ale to normalne:

„Informuję, iż Komisja do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r.” powołana zarządzeniem Nr 161/VIII/2020 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 27.08.2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw weryfikacji zgłoszonych zadań do projektu pod nazwą: „Budżet Obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 r.” na obradach w dniu 4 września 2020 po zapoznaniu się ze wszystkimi 16 zgłoszonymi zadaniami do Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 podjęła decyzję o skierowaniu do głosowania 11 zadań, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne Uchwały Nr XVIII/176/2020 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasta Oleśnicy dotyczących realizacji projektu pod nazwą: „Budżet obywatelski w Mieście Oleśnicy w 2021 roku” . „

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Zadania-zakwalifikowane-do-Olesnickiego-Budzetu-Obywatelskiego-2021/idn:393