Rusza pomoc dla rolników

Szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19:

„Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020.”

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Rusza-pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-COVID-19-/idn:388