Oleśnicki Budżet Obywatelski 2021

Taka lista przedstawiona:

Wykaz zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego w Mieście Oleśnicy w 2021 roku

 1. „Miasteczko ruchu drogowego” – opracowanie projektu miasteczka na terenie przy ul. Spacerowej i Wojska Polskiego, szacunkowy koszt 40.000-80.000 zł,
 2. Mural Powstania Warszawskiego i Żołnierzy Wyklętych na ścianie szczytowej budynku wielorodzinnego przy ul. Lwowskiej 24, szacunkowy koszt nie podano,
 3. „Trampolina ziemna” na placu zabaw nad Stawami, szacowany koszt 40.000 zł,
 4. „Bezpieczeństwo ze Strażą Pożarną, poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także osób starszych w mieście Oleśnica” – cykl szkoleń, pokazów i pogadanek na temat bezpieczeństwa w obchodzeniu się z ogniem, podniesienie wiedzy z zakresu szkodliwości tlenku węgla, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, szacowany koszt 25.000 zł,
 5. „Oleśnickie bocianie gniazda” – montaż 2 podestów pod bocianie gniazda w pobliżu Stawów Miejskich, Wodociągów, stawu obok Kruczej, szacowany koszt 6.000-7.000 zł,
 6. „Bezpieczeństwo w oku kamery” – zakup i montaż dwóch kamer przy ul. Brzozowej i podłączenie ich do monitoringu , szacowany koszt 25.000 zł,
 7. Weekend z łyżwami – bezpłatne zajęcia z nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach pod kierunkiem instruktorów w weekendy od stycznia do marca i października do grudnia 2021 , szacowany koszt 50.000 zł,
 8. Siłownia zewnętrzna przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Oleśnicy, szacowany koszt 80.000 zł,
 9. Brona na Bramie Wrocławskiej – drewniana krata z żelaznymi okuciami oraz jej montaż we wnęce Bramy Wrocławskiej – szacowany koszt 70.000 zł,
 10. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – pomoc psychologiczna i terapia osób poszkodowanych przemocą domowa i partnerską, szacowany koszt 50.000 zł,
 11. „Wybieg dla psów – Czysta Oleśnica – szczęśliwe zwierzęta” urządzenie ogrodzonego wybiegu na terenie Miasta , szacowany koszt nie podano,
 12. Domki dla owadów, szacowany koszt 7.000 zł,
 13. Sterylizacja zwierząt właścicielskich – program skierowany do właścicieli psów, szacowany koszt 25.000 zł,
 14. Zakup sprzętu rehabilitacyjnego, który każdy potrzebujący mieszkaniec będzie mógł bezpłatnie wypożyczyć, szacowany koszt 78.678 zł,
 15. „Forma Otwarta Oleśnica” – laboratorium/miejsce kulturalno-edukacyjne otwarte dla mieszkańców Oleśnicy, szacowany koszt 50.000 zł,
 16. Przeniesienie z obszaru miejskiego pozostałości po płytach nagrobnych byłych mieszkańców Oleśnicy oraz utworzenie lapidarium w obrębie cmentarza komunalnego, szacowany koszt nie podano.’ źr: mojaolesnica.pl/38928,16-wnioskow-do-olesnickiego-budzetu-obywatelskiego-2021-mamy-wykaz.php