Koordynator do spraw dostępności w Urzędzie Miasta Oleśnicy

Wow, dobry pomysł mieli:

„Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

niepełnosprawni

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Koordynator-do-spraw-dostepnosci-w-Urzedzie-Miasta-Olesnicy/idn:433