W Ratuszu odbyły się dwie miłe uroczystości oświatowe

Zespół szkolno-przedszkolny rusza już jutro, ale w międzyczasie:

mianowanie

‚Burmistrz Jan Bronś uroczyście powierzył Pani Jadwidze Wieczorek i Pani Jadwidze Grodzkiej zadania na stanowisku dyrektora oleśnickich placówek oświatowych. Wręczył także akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego. ‚

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Dzisiaj-w-Ratuszu-odbyly-sie-dwie-mile-uroczystosci-oswiatowe/idn:369