System ostrzegania

Mamy takie nagłośnienie:

„Wojewódzki trening systemu wczesnego ostrzegania odbędzie się 1 sierpnia
na terenie powiatu oleśnickiego. O godz. 17.00 zostanie wyemitowany sygnał
„Ogłoszenie alarmu” przez wszystkie syreny w powiecie. Będzie to jednocze-
śnie upamiętnienie 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.”

źr: powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=4&id=7740