Sesja Rady Powiatu Oleśnickiego

Odnośnie odwołania Starosty:

„Informujemy, że XVII sesja Rady Powiatu Oleśnickiego VI kadencji odbędzie się dnia 27 sierpnia o godz. 16.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Oleśnicy (ul. Słowackiego 10).
Porządek obrad:

 1. Powitanie
 2. Otwarcie sesji
 3. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu XVI sesji z 18 czerwca 2020 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania Zarządu Powiatu Oleśnickiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania i jej przegłosowanie
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie międzysesyjnym, w tym informacje o udzielonych odpowiedziach na zgłoszone zapytania i interpelacje
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Wnioski i oświadczenia
 10. Komunikaty
 11. Zamknięcie sesji”
 12. źr: powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=4&id=7807