Opłata za psa zniknie

Radni podjęli kwestię i tak zagłosowali:

„Przez ostatnie lata zmienił się standard opieki nad zwierzętami, ich właściciele bardziej o nie dbają, jest dużo mniej psów bezdomnych, które miasto musiałoby wyłapywać, prowadzone były akcje uświadamiające i edukacyjne dotyczące dbania o zwierzęta i sprzątania po nich. Dlatego w obecnym stanie faktycznym dalsze pobieranie tej opłaty, przy jej niskim poziomie i śladowym udziale w dochodach gminy, nie znajduje uzasadnienia”

źr: mojaolesnica.pl/38821,zniknie-oplata-za-posiadanie-psa-radni-podjeli-decyzje.php