Następna sesja Rady Miasta Oleśnicy

Takie są dane, odnośnie porządku obrad:


źr: mojaolesnica.pl/38646,termin-i-porzadek-obrad-sierpniowej-sesji-rady-miasta-olesnicy.php