Alterna-Ty-Wy 4, zatem..

Aktywne wakacje w gminie Międzybórz:

źr: mojaolesnica.pl/38441,alterna-ty-wy-4-czyli-aktywne-wakacje-w-gminie-miedzyborz.php