Standardy dla szkół od września

Jak się będzie miała sprawa w tejże kwestii:

„”Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami premiera i ministra edukacji narodowej przygotowujemy się do normalnej, stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych od września. Stworzymy również przepisy, które zagwarantują bezpieczeństwo uczniów po powrocie do szkół. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii czy realne zagrożenie dla zdrowia, czy życia uczniów oraz nauczycieli, dyrektor szkoły, po uzyskaniu zgody powiatowego inspektora sanitarnego, będzie mógł szybko zareagować. W tej chwili pracujemy nad odpowiednimi regulacjami prawnymi w tym zakresie” – czytamy w komentarzu MEN dla PAP do wypowiedzi wiceministra zdrowia Waldemara Kraski.”

źr: mp.pl/covid19/covid19-aktualnosci/242339,men-i-gis-przygotowuja-wytyczne-sanitarne-dla-szkol