SDM o przebudowie dróg

Są info:

„Sekcja Dróg Miejskich w Oleśnicy realizując plany inwestycyjne na drogach w mieście zleciła wykonanie kilku projektów ich przebudowy. Jeżeli nie pojawią się nieprzewidziane trudności to jest szansa na ich zmaterializowanie w najbliższych latach.”

Reszta na: https://www.olesnica.pl/aktualnosci/index/Projekty-Sekcji-Drog-Miejskich-na-przebudowy-drog-w-miescie/idn:294