Rozpoczął się remont kolejnego fragmentu miejskiego muru obronnego

‚Zakres prac obejmie usunięcie uszkodzonych elementów i uzupełnienie brakujących cegieł. Lico muru zostanie oczyszczone z mchu, glonów i porostów, a spoiny z grzybni i skruszałej zaprawy. Zniknie graffiti i inne zabrudzenia. Na koniec mur zostanie odgrzybiony i zaimpregnowany. Naprawa będzie kosztowała 296 tysięcy złotych, wykona ją firma Aurea Porta Konserwacja Zabytków z Gdańska. Prace powinny zakończyć się do 26 października.

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Remont-kolejnego-odcinka-murow-obronnych/idn:277