Przebudowa ul. Dobroszyckiej

Są opóźnienia:

„W sierpniu 2019 roku podpisano umowę na przebudowę ulicy Dobroszyckiej w Oleśnicy. Szczególnie skrzyżowanie tej ulicy z ul. Wojska Polskiego jest niebezpieczne, bowiem dochodzi tam do wielu wypadków i kolizji. Dlatego powstanie tam rondo.

Prace pierwotnie miały ruszyć w ciągu 12-15 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która zarządza drogą, rozstrzygnęła również przetarg na budowę drogi wojewódzkiej nr 451 (wschodnia obwodnica Oleśnicy).

źr: mojaolesnica.pl/37886,koronawirus-opoznil-budowe-wschodniej-obwodnicy-i-remont-dobroszyckiej-kiedy-rusza-prace-pytanie.php