Starostwo Powiatowe kupiło laptopy

Warto wspomnieć:

„Sprzęt jest już w starostwie. Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu tabletów, laptopów oraz oprogramowania do prowadzenia zdalnej edukacji. Powiat oleśnicki również przystąpił do projektu Zdalna Szkoła. Wniosek został zaakceptowany, dzięki czemu zakupiono 47 laptopów za kwotę prawie 100 tys. zł. Środki te powiat odzyska, po otrzymaniu dotacji – informuje Starostwo Powiatowe w Oleśnicy.”

źr: powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=4&id=7612