Obostrzenia przedłużone w niektórych zakresach

Rząd jednak zdecydował się co nieco przedłuży:

wstrzymanie przemieszczania się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granicy Rzeczpospolitej Polskiej,
obowiązek kwarantanny dla osób, które przekraczają granicę i udają się do miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce. Osoby te muszą odbyć kwarantannę – trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy – wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.’


Więcej: wiadomosci.radiozet.pl/Koronawirus/Koronawirus.-Rzad-przedluzyl-czesc-obostrzen-do-odwolania