Warto zajrzeć:

‚Od jurta (od wtorku) wszystkie oleśnickie podstawówki uruchamiają dyżury biblioteczne. W szkołach, w łatwo dostępnych miejscach, zostaną utworzone stanowiska, na których z zachowaniem zasad bezpieczeństwa będzie można osobiście wypożyczać książki. We wszystkich placówkach będzie to ten sam dzień i ta sama godzina: wtorki, czwartki, w godzinach: 9.00 – 11.00 i 15.00 – 17.00

źr: olesnica.pl/aktualnosci/index/Dyzury-w-bibliotekach-szkolnych/idn:88